Mūsų svečiai


Mes parodoje „MOKYKLA 2011“ fotoreportažas.

SlideshowDėmesio!
Nuo 2012 m. sausio GMN filmavimai vyks du kartus per savaitę!
Kiekvieną pirmadienį - viena diskusija, su tiesiogine transliacija internete (numatoma, kad ateiti reiks 16 val, baigiam - tikrai iki 19 val, laikas dar bus tikslinamas, joje turės dalyvauti visi GMN nuolatiniai nariai,) ir ketvirtadienį - nuo 16 val. - vaidybinė situacija, į filmavimus kviesime individualiai (dažniausiai ne visus, bet ši diena turi būti rezervuota GMN). Todėl bus sudaromos naujos VISŲ nuolatinių GMN narių sutartys.
Taigi, ir senbuviai ir naujokai, kas norite dalyvauti kaip nuolatinis GMN narys mūsų veiklose, turite sudaryti naują sutartį, prašome skubiai pranešti tai projekto vadovei Elenai Martinonienei.

Nuo šiol į vaidybinių situacijų arba diskusijų filmavimus atvyksta tik tie nuolatiniai projekto dalyviai, kurie yra įvardijami iš anksto siunčiamoje sms žinutėje arba čia, prie konkretaus filmavimo datos.
Tai reiškia, kad nuo šiol ne visi nuolatiniai dalyviai dalyvauja filmavime, o tik dalis. Tie, kas yra įvardyti, tačiau negali tą dieną atvykti, privalo nedelsiant pranešti apie tai Elenai, nes priklausomai nuo scenarijaus ir numatyto vaidmens, bus daromi keitimai, apie juos pranešime individualiai.

Mūsų ,,garbės kuopos" nariai - pasitraukę iš aktyvios ,,gimnаzistų" veiklos buvę nuolatiniai dalyviai, tačiau brangūs mums dėl dosniai dalinto visiems draugiškumo, parodyto pareigingumo ir noro kurti drauge, į visus filmavimus gali atvykti pagal savo norą ir galimybеs, kada tik panorėję. Jei apie tai praneš iš anksto - bus malonu, bet nebūtina.


DĖMESIO! Jei nori filmuotis su garsiausiais Lietuvos aktoriais, TV studijoje diskutuoti su savo bendraamžiais, ekspertais bei garsenybėmis, turėti daug prasmingos bei įdomios veiklos – kviečiame tapti mūsų TV laidos nuolatinių dalyvių grupės nariu!

Mes mielai priimame tuos, kurie:

yra 8-10 klasių mokiniai/gimnazistai iš Vilniaus;
mėgsta kurti, vaidinti, dalyvauti renginiuose;
noriai diskutuoja įvairiomis temomis;
drąsiai, bet ne įžūliai, dalijasi savo nuomone;
yra žingeidūs, užduoda daug klausimų;
gerbia kitus, yra draugiški bei nuoširdūs;
moka ir nori dirbti komandoje;:
tvirtai laikosi duoto žodžio bei susitarimų, taisyklių;
nesisvaigina ir neturi kitokių nederamų, žalingų įpročių;
gali skirti mūsų veiklai pakankamai daug laiko;
daug šypsosi ...


Mokslo metų eigoje nuolatinės grupės nariai pagal poreikį (ketinamo filmuoti scenarijaus turinį ir kt.) kviečiami dalyvauti laidos situacijų bei diskusijų filmavimuose, kurie vyksta kiekvieną trečiadienį M. Daukšos vid. mokykloje nuo 15.30 val. ir maždaug kas antrą šeštadienį BTV studijoje, nuo 12 val.
Taip pat jau dvejus metus iš eilės birželio antroje pusėje visiems nuolatiniams grupės nariams rengiame smagią kūrybinę vasaros dienos stovyklą, kur mes ne tik filmuojam naujas vaidybines situacijas, pramogaujame, bet laviname kalbėjimo, bendravimo, dainavimo, sceninio judesio ir kitokius visiems labai svarbius gebėjimus su labai patyrusiais pedagogais.Šie ,,gimnazistų“ labai pamėgti lavinamieji užsiėmimai, esant galimybėms, vykdomi ir mokslo metų eigoje.
Šiuo metu (užsiregistravusiems iki 2011 m. gegužės 1 d.) dalyvavimas visose mūsų veiklose yra nemokamas, tačiau privalomas kandidato bei vieno iš jo teisėtų atstovų (tėvų, globėjų, įtėvių) sutikimas raštu dėl šio atstovaujamo nepilnamečio privalomo dalyvavimo mūsų veiklose, t. y. nuolatinės grupės narys privalo įsipareigoti be itin rimtos pateisinamos priežasties nepraleidinėti renginių, filmavimų ir kitų mūsų organizuojamų veiklų.
Susidomėjusius prašome kreiptis emarti@email.lt. Prašome parašyti šiek tiek apie save, savo pomėgius, nurodyti kontaktinius duomenis, prisegti turimą nuotrauką.
Taip pat administracijos, pedagogų kvietimu galime atvykti į bet kurią Vilniaus mokyklą ar gimnaziją susitikti su moksleiviais, norinčiais tapti nuolatinės grupės nariais, ir papasakoti plačiau apie mūsų veiklą.

Laukiame Jūsų!
Laidą galime kurti kartu

Galbūt tau nutiko tai, apie ką norėtum kad būtų sukurta laida. Siūlyk savo istoriją. Rašyk mums – būtinai į tai atsižvelgsime. O jei norėsi, pakviesime kartu diskutuoti laidoje. Laukiame laiškų su pasiūlymais. Rašykite
Konfidencialumą garantuojame.

Gerbiami mokyklų vadovai, klasės auklėtojai, mokytojai,

Vaidybinė-diskusijų laida ,,Gimnazistai” suteikia galimybę 7-10 klasių mokiniams dalyvauti laidos diskusijų filmavimuose. Tai ne tik unikali galimybė mokiniams pareikšti savo nuomonę aktualiais klausimais, pristatyti savo mokyklą, bet ir susipažinti su televizijos ,,virtuve“.
Kviečiamos 15-20 žmonių grupės, lydimos mokytojo arba klasės auklėtojo. Dėl detalesnės informacijos apie dalyvavimą laidoje prašome rašyti emarti@email.lt arba skambinti telefonu +370 675 69268, + 370 686 30508.

Pagarbiai,
Laidos rengėjai


© 2009 Visos teisės saugomos VšĮ "Gimnazistai"
    

Laidos 2009 - 2011