Mūsų svečiai


VšĮ ,,Gimnazistai“ siūlo Jums šias savo paslaugas:
1. Mokomieji renginiai bei praktinių įgūdžių lavinimo kursai, seminarai, paskaitos, diskusijos, individualios konsultacijos bei kitų formų mokomojo pobūdžio renginiai įvairioms amžiaus, profesinėms bei kt. auditorijoms:

INFORMACIJOS SKLAIDOS, KOMUNIKACIJOS, RYŠIŲ SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA, KOMUNIKACINIŲ STRATEGIJŲ KŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO, KRIZIŲ KOMUNIKACIJOS, ĮVAIZDŽIO KŪRIMO BEI REPUTACIJOS VADYBOS BEI KITOMIS PANAŠIOMIS TEMOMIS.

Paskaitas skaito, seminarus bei diskusijas veda dr. Elena Martinonienė. Vilniaus Universitete baigė žurnalistikos studijas, 2002 m. apsigynė Humanitarinių mokslų komunikacijos ir informacijos krypties daktaro disertaciją. Kaip ekspertė dalyvavo viename iš ES TACIS projektų. Dėstė Vilniaus universitete, šiuo metu yra M. Romerio universiteto lektorė, Erasmus programos studentams anglų kalba, iš viso turi dvidešimt dviejų metų profesinės veiklos žiniasklaidos ir ryšių su visuomene patirtį.

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ, JŲ SANTYKIŲ SU SUAUGUSIAIS, ĮVAIROMIS BENDRAVIMO IR UGDYMO, ŽALINGŲ ĮPROČIŲ BEI ASOCIALAUS ELGESIO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PAAUGLIAMS TAIKYMO IR KITOMIS PANAŠIOMIS TEMOMIS.

Paskaitas skaito, seminarus bei diskusijas veda garsūs Lietuvoje specialistai, praktikai. 2010 metais VšĮ ,,Gimnazistai“ rengtų tokio pobūdžio renginių kviestiniai lektoriai buvo doc. dr. Eugenijus Laurinaitis, dr. Sigita Lesinskienė, dr. Sigita Girdzijauskienė, dr. Giedrė Gadeikytė, dr. Aurelijus Veryga, Žydrė Arlauskaitė.

2. Įvairūs proginiai, šventiniai, pramoginiai, neformalaus ugdymo ir kitokie renginiai: nuo intriguojančios idėjos, scenarijaus, vedimo, visų organizavimo darbų iki šventinių šiukšlių surinkimo!

3. Profesionalus vaizdo/garso medžiagos filmavimas, montažas, įgarsinimas, režisūra, scenaristo ir kt. audiovizualinių kūrinių kūrimo/gamybos paslaugos.


Visų paslaugų kainos sutartinės.
Dėl paslaugų užsakymo prašome kreiptis emarti@email.lt arba +370 686 30508.


Siūlome tik tai, ką tikrai gebame daryti labai gerai ir darome su labai dideliu malonumu!

© 2009 Visos teisės saugomos VšĮ "Gimnazistai"
    

Laidos 2009 - 2011